Zaprimili smo Vaš upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom zamjene nekretnina. U upitu navodite kako Vaša majka prodaje kuću u svojem vlasništvu te ima kupca koji u zamjenu za kuću nudi stan veličine 35 m2. S obzirom na navedeno postavljate pitanje da li će Vaša majka morati platiti porez na stan te ukoliko da u kojem iznosu. Također postavljate i pitanje u slučaju da ste Vi kupac stana da li biste trebali platiti porez na promet nekretnina, obzirom da bi Vam to bila prva nekretnina. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br.69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije li stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona obveznik poreza na ...