Primili smo upit poreznog obveznika P. D. iz Z., u kojem navodi da posjeduje kuću za odmor, na kojoj nisu izvršeni završni radovi na jednoj etaži kuće. Budući da mu je rješenjem utvrđen porez na kuću za odmor za ukupnu površinu kuće, traži pojašnjenje pojma korisna površina kuće za odmor, kao osnovice za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.

Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06. i 26/07.) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Člankom 36. stavak 1. istog Zakona propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Prema odredbi članka 74. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.), korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne ...