Primili smo upit porezne obveznice iz dostavnog spiska, u kojem navodi da joj je temeljem presude Vrhovnog suda Hrvatske od 27. svibnja 1976. kojom joj je za kazneno djelo izrečena kazna konfiskacije imovine, 1994. godine konfiscirana kuća za odmor koja se nalazi u Malom Lošinju. U svezi s navedenim porezna obveznica postavlja pitanje je li obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor i nakon izvršenja konfiskacije predmetnog objekta s obzirom da joj porezno tijelo i dalje utvrđuje porez na kuće za odmor. U nastavku odgovaramo na postavljeno pitanje. Prema odredbama članka 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Člankom 38. stavak 2. istog Zakona propisano je da obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu. Slijedom navedenog, porez ...