Mišljenja.hr

Porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu

Datum objave: 06.04.2005., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-18/05-01/15

Na upit Z. banke koji se odnosi na oporezivanje dividendi iz inozemstva koje će u 2005. godini biti isplaćene fizičkim osobama koje su rezidenti RH, u nastavku odgovaramo: Člankom 9. st. 1. toč. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., dalje: Zakon), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005., propisano je da se dohotkom ne smatraju primitci od dividendi i udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu. Odredbama čl. 68. st. 2. Zakona propisano je da se, iznimno od ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati