Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Ponovni unos motornih vozila koje je isporučeno u EU i za koje je dobiven povrat dijela posebnog poreza

Datum objave: 05.02.2019, Klasa: 410-19/19-11/161, Carinska uprava

Navodite kako ste u Republiku Sloveniju iznijeli vozila koja su bila registrirana na Vaše društvo "K" d.o.o. i da ste za njih dobili povrat dijela plaćenog posebnog poreza na motorna vozila te obzirom da namjeravate dva od tih vozila (sljedećih VIN oznaka: KNAE351BDJ6013397 i KNAE351BBJ6013395) ponovno uvesti u Republiku Hrvatsku, pitate da li se u postupku obračuna posebnog poreza na motorna vozila ista tretiraju rabljenima ili obzirom da nisu bila registrirana u Republici Sloveniji postoji neka druga procedura, kao i na koji način će se posebni porez obračunati. Sukladno čl. 4. st. 1. t. g) i h) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.) novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano, dok je rabljeno motorno vozilo, svako motorno vozilo osim novog motornog vozila. Nadalje, prema čl. 9. st. 13. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, br. 1/17. i 2/18.) ako se podnosi porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila za motorno vozilo za koje je izvršen povrat posebnog poreza, nadležni carinski ured ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice