Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina za nasljednike – krvne srodnike. Naime, podnositelj upita i njegove dvije sestre pozvani su na ostavinsku raspravu iza pokojnog bratića kao jedini živući krvni srodnici. O dostavljenom upitu očitujemo se kako slijedi. Člankom 13. točkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji u odnosu na umrlog ili darovatelja. Dakle, navedenim člankom taksativno su navedene osobe koje su oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina s osnova nasljeđivanja, i isto nije u vezi s redoslijedom nasljeđivanja temeljem Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03., 163/03., 35/05., 127/13. i 33/15.). Nadalje, potomci i preci su osobe koje potječu jedna od druge i oni čine tzv. uspravnu liniju krvnih srodnika koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina (pradjed – djed – otac – sin – unuk – praunuk). Osim uspravne linije postoji i pobočna linija krvnih srodnika koju čine srodnici koji potječu od zajedničkog pretka (braća, stric ...