Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Plaćanje poreza na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta

Datum objave: 17.08.2017, Klasa: 410-20/17-01/50, Porezna uprava

Zaprimili smo upit u vezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju  prijenosa nekretnine s obrta na  fizičku osobu vlasnika obrta. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 115/16., dalje u tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina se, u smislu Zakona, smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate, osim onog na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Prema članku 4. Zakona stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Prema Zakonu o obrtu (Narodne novine br. 143/13.) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, a obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više u svoje ime i za svoj  račun ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.



×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice