​Radi jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.) i Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.) u svezi načina obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa i poreza na dohodak i prireza po sudskoj presudi (nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju) i izvansudskoj nagodbi, u nastavku upućujemo na slijedeće: Porezna uprava-Središnji ured od stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak, odnosno od 1. siječnja 2005., izdao je slijedeća mišljenja u svezi načina obračunavanja i plaćanja doprinosa i poreza na dohodak i prireza na primitke od nesamostalnog rada (plaće) isplaćene za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi ili izvansudskoj nagodbi: 1. Klasa: 410-01/10-01/2200, Ur. broj: 513-07-21-01/11-6, od 26. srpnja 2011. 2. Klasa: 410-01/10-01/1103, Ur. broj: 513-07-21-01/11-3, od 7. srpnja 2011. 3. Klasa: 410-01/11-01/765, Ur. broj: 513-07-21-01/11-2, od 11. travnja 2011. 4. Klasa: 410-01/11-01/356, Ur. broj: 513-07-21-01/11-3, od 14. ožujka 2011. 5. Klasa: 410-01/10-01/2540, Ur. broj: 513-07-21-01/11-2, od 10. siječnja 2011. 6. Klasa: 410-01/10-01/1950, Ur ...