Na upit HUS-a, Ž. u. S. u vezi s oporezivanjem isplate rente koja se isplaćuje radniku s osnova naknade štete zbog posljedica nesreće na radu, u nastavku odgovaramo: Člankom 10. toč. 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi tijekom sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnoj svoti. Porez na dohodak ne plaća se u skladu s čl. 10. toč. 7. Zakona na naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi tijekom sudskog postupka ako je naknada određena u jednokratnoj svoti. Naknada koja je određena u jednokratnoj svoti i isplaćuje se u obrocima zbog nemogućnosti jednokratne isplate, a najviše do dvanaest (12) obroka u poreznom razdoblju u kojem je donesena sudska odluka ili postignuta nagodba tijekom sudskog postupka ili u idućem poreznom razdoblju nakon što je donesena sudska odluka ili postignuta nagodba tijekom sudskog postupka, ne smatra se primitkom na koji se plaća porez na dohodak. Ako je naknada štete određena u jednokratnoj svoti, a isplaćuje se u vi&scaron ...