Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Oporezivanje kapitalnih dobitaka i dinamika plaćanja predujmova poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka

Datum objave: 06.04.2016, Klasa: 410-01/15-01/4725, Porezna uprava

Pitanje u vezi upita o poreznom tretmanu  kapitalnih dobitaka i dinamici plaćanja predujma poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. Člankom 30. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH  - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14., 136/15., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici i udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju. Oporezivanje kapitalnih dobitaka propisano je čl. 30. st. 16. Zakona prema kojem dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka čini razlika između ugovorene prodajne cijene odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednost. Stavkom 17. istog članka Zakona propisano je da se primicima iz st. 16. smatraju primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda (u daljnjem tekstu: financijska imovina) odnosno primici od: 1. prenosivih vrijednosnih papira i strukturiranih proizvoda, uključivo i udjela u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice