Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Određivanje poreznog statusa proizvoda - dodatak prehrani

Datum objave: 24.02.2016, Klasa: 410-19/16-12/14, Carinska uprava

Određivanje poreznog statusa proizvoda za robu trgo­vačkog naziva SO VITA VITAMIN-SOY DRINK POWDER 9 VITAMINS 6 CALC. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića  (Narodne novine br. 72/13.), predmet opo­rezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka nave­denog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 4. prašci i granule namijenjeni za pripremu be­zalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da se radi o proizvodu u obliku praška koji službi za pripremu bezalkoholnog pića, isti je predmet oporezivanja prema čl. 4. st. 3. t. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića neovisno o njegovom razvrstavanju u tarifnu oznaku Kombinirane nomenkla­ture ako se prema posebnim propisima ne smatra hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodatkom prehrani. U svrhu određivanja poreznog statusa proizvoda, činjenicu da se predmetni proizvod smatra dodatkom prehrani može se dokazati potvrdom odnosno ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice