Mišljenja.hr

Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavi­sne pivovare, važenje Odobrenja

Datum objave: 13.02.2020., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/20-06/23

Važenje Odobrenja za poslovanje u statusu male neza­visne pivovare. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja troša­rinskih proizvoda. Provedbene odredbe propisane su Pra­vilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/19. i 1/20.). Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) koji je stu­pio na snagu 1. siječnja 2019. godine propisuje u čl. 144. da „male nezavisne pivovare ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati