Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavi­sne pivovare, važenje Odobrenja

Datum objave: 13.02.2020, Klasa: 410-19/20-06/23, Carinska uprava

Važenje Odobrenja za poslovanje u statusu male neza­visne pivovare. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja troša­rinskih proizvoda. Provedbene odredbe propisane su Pra­vilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/19. i 1/20.). Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) koji je stu­pio na snagu 1. siječnja 2019. godine propisuje u čl. 144. da „male nezavisne pivovare kojima je izdano odobrenje prema čl. 66.c st. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) nastav­ljaju poslovati i po odredbama ovoga Zakona“ Istovremeno, Pravilnik o trošarinama u čl. 57. st. 5. pro­pisuje da se Odobrenje za poslovanje u statusu male neza­visne pivovare izdaje na neodređeno vrijeme. Slijedom navedenog, a u odnosu na vaš upit, pivovara kojoj je izdano Odobrenje za poslovanje u statusu male ne­zavisne pivovare za 2017. i 2018. godinu ne treba podno­siti novi Zahtjev, već na snazi ostaje postojeće Odobrenje uz uvjet da se nije promijenio količinski razred odobrene godišnje proizvodnje. Međutim, ukoliko pivovara iskaže namjeru promjene odobrenog količinskog razreda godišnje proizvodnje ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice