Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Obveza plaćanja posebnog poreza na kavu

Datum objave: 06.07.2018, Klasa: 410-19/18-12/48, Carinska uprava

Pojašnjenje vezano za obvezu plaćanja posebnog pore­za na kavu kada proizvođač izvan sustava odgode za svoj račun daje proizvoditi cappuccino koji sadrži instant kavu drugom proizvođaču izvan sustava odgode. Prema čl. 3. st. 1. t. b) Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), proizvo­đač je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj ra­čun daje proizvoditi predmete oporezivanja na području Republike Hrvatske. Proizvođač može biti ovlašteni drža­telj poreznog skladišta. Prema čl. 5. st. 1. Zakona obveznik plaćanja posebnog poreza je: 1. ovlašteni držatelj poreznog skladišta, 2. proizvođač i trgovac izvan sustava odgode, 3. primatelj, 4. osoba za koju se sukladno odredbama ovoga Zakona utvrdi da je nezakonito postupala s predmetom opo­rezivanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona, određeno je da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje stavljanjem na tržište u Republici Hrvatskoj predmeta oporezi­vanja, između ostalog u trenutku proizvodnje predmeta oporezivanja izvan sustava odgode. Nadalje, čl. 9. st. 4. Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 101/16.), propi­sano je da proizvođač izvan sustava odgode ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice