Zaprimili smo upit poreznog savjetnika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina na ugovor o ustupu potraživanja. Naime, fizička osoba – razlučni vjerovnik ima potraživanje u stečajnom postupku prema stečajnom dužniku. Potraživanje je osigurano založnim pravom na nekretninama stečajnog dužnika. Pred nadležnim Trgovačkim sudom provodi se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom u kojem se prodaju pokretnine i nekretnine stečajnog dužnika. Fizička osoba – razlučni vjerovnik natječe se za kupnju cjelokupne imovine stečajnog dužnika na način da Trgovački sud imovinu stečajnog dužnika dosudi fizičkoj osobi pod uvjetom isplate vrijednosti pokretnina i pripadajućih troškova stečajnog postupka u gotovu novcu, dok se vrijednost nekretnina prebija s vrijednošću dijela njegova potraživanja. Međutim, fizička osoba – razlučni vjerovnik (sada cedent) sklapa Ugovor o ustupu potraživanja (cesiju) s pravnom osobom (cesionarom) te svoje potraživanje i položaj u stečajnom postupku u cijelosti prenosi na tu pravnu osobu uz naknadu u visini potraživanja. Slijedom navedenog u zemljišnoj knjizi se vrši upis pravne osobe (cesionara) kao nositelja razlučnog prava na nekretninama stečajnog dužnika. Trgovački sud donosi pravomoćni zaključak o predaji kojim se utvrđuje nastup uvjeta za stjecanje prava vlasništva na strani cesionara, te se imovina stečajnog dužnika u ...