Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke. Sudskom  odlukom  porezni  je obveznik utvrđen vlasnikom dijela odgovarajućeg suvlasničkog dijela nekretnine označene kao stambena zgrada povezana s vlasništvom posebnog dijela - stan. Naime, predmetni stan je bio upisan kao vlasništva supružnika ovog poreznog obveznika u omjeru 1/1, temeljem ugovora o kupoprodaji iz 1993. godine. Supružnik poreznog obveznika založio je predmetni stan, te je Banka kao založni vjerovnik postala vlasnikom cijeloga stana. Međutim, uvidom u sudsku odluku razvidno je da je predmetna nekretnina kupljena tijekom trajanja bračne zajednice te ista predstavlja zajedničku imovinu (bračnu stečevinu) pa supružnik poreznog obveznika nije mogao samostalno raspolagati niti opteretiti predmetnu nekretninu u cijelosti hipotekom. Stoga niti Banka nije mogla postati vlasnikom cijele nekretnine te Sud utvrđuje vlasništvo poreznog obveznika u dijelu predmetne nekretnine i nalaže Banci da trpi  upis poreznog obveznika kao vlasnika u omjeru budući činjenica sta je jedan supružnik opteretio zajedničku imovinu nije zapreka da se utvrdi da je ta imovina zajednička imovina i koliki su udjeli bračnih drugova u stjecanju te imovine. Slijedom navedenog odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema ...