Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Ukida se obveza licenciranja računovođa i ostale novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Datum objave: 16.11.2018, misljenja.hr

smiley Stupanjem na snagu ovih novih propisa samo će naši pretplatnici i dalje imati ažurirane baze znanja,
bez skrivenih dodatnih troškova i naknada!
laugh

 • Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 33,33 kn mjesečno, a više o našim pretplatama pogledajte klikom miša ovdje!

Koje su novine u Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu pročitajte u nastavku:

 • Usklađuju se odredbe Zakona koje propisuju subjekte od javnog interesa s odredbama Zakona o reviziji (Narodne novine br.127/17.) koji propisuje određenim poduzetnicima obvezu ugovaranja zakonske revizije s više revizorskih društava. Određeno je da se subjektima od javnog interesa smatraju poduzetnici koji samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim društvima, tijekom prethodne poslovne godine ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
  1. zapošljavaju prosječno više od 5000 radnika tijekom poslovne godine u Republici Hrvatskoj
  2. imaju aktivu veću od 5.000.000.000,00 kuna na zadnji dan poslovne godine.
  Usklađuje se odredba Zakona o računovodstvu s Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine. br. 71/18.).
  Određuju se kao subjekti od javnog interesa određene kategorije poduzetnika od značaja za javni interes i Republiku Hrvatsku, a čiji značaj proizlazi iz veličine u smislu aktive i broja zaposlenih te povezanosti s drugim poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj.
  Zakonom se za ta društva obveza sastavljanja prvih godišnjih financijskih izvještaja propisuje tek za poslovnu godinu koja slijedi nakon poslovne godine tijekom koje su postali subjekti od javnog interesa. Ove se odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine na trgovačka društva i pravne osobe od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio sukladno Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 2/18.), a koja su stupanjem na snagu Odluke, postali pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno subjekti od javnog interesa.
 • Briše se odredba Zakona koja je propisivala da ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama, one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova temeljem posebnog zakona.
 • Omogućuje  se poduzetnicima da isprave koje čuvaju u pisanom obliku, mogu pretvoriti u elektronički format, radi njihovog čuvanja i arhiviranja. Takav način pretvaranja u elektronički format mora zadovoljavati sve zahtjeve vjerodostojnosti, odnosno pretvorena isprava mora biti istovjetna onoj u papirnatom obliku, uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor.
 • Brišu se odredbe Zakona koje propisuju sadržaj revizorskog izvješća, budući da je isti propisan odredbama Zakona o reviziji (Narodne novine br. 127/17.) kao posebnog zakona kojim se uređuje revizija.
 • Dodatno se propisuju odredbe Zakona koje uređuju konsolidirano nefinancijsko izvješće, a imajući u vidu činjenicu da konsolidirano godišnje izvješće može biti sastavljeno na različitim jezicima.
 • Detaljnije se propisuje da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadležna, uz Ministarstvo financija i Poreznu upravu provoditi računovodstveni nadzor nad izvršenjem obveze sastavljanja financijskih informacija izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja te nad izvršenjem ostalih obveza tih izdavatelja u odnosu na informacije izdavatelja koje proizlaze ili se temelje na financijskim izvještajima izdavatelja sastavljenih u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, na način kako je propisano posebnim propisima.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice