Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Kriteriji za određivanje novog ili rabljenog motornog vozila

Datum objave: 11.10.2019, Klasa: 410-19/19-01/55, Carinska uprava

Vezano za Vašu predstavku kojom nam se obraćate u zastupanju gosp. M. P. te obzirom da je Vašoj stranci u postupku obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila poreznim rješenjem Carinskog ureda u Koprivnici KLASA: UP/I-410-19/19-19/48653, UR. BROJ: 513-02-3037/8-19-3 od 22. srpnja 2019. utvrđeno kako se radi o rabljenom vozilu, a poreznim rješenjem KLASA: UP/I-410-19/19-19/48653, URBROJ: 513-02-3037/1-19-6 od 26. kolovoza 2019. naloženo plaćanje PDV-a na predmetno vozilo kao da se radi o novom vozilu, iako je Vaša stranka platila PDV u SR Njemačkoj u visini od 19%, tražite naše mišljenje u vezi navedenog. Prema čl. 4. st. 1. t. g. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.), novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano, dok se sukladno točki h. istog članka Zakona, rabljenim motornim vozilom smatra svako motorno vozilo osim novog motornog vozila. Ističemo da obveza plaćanja PDV-a na stjecanje u Republici Hrvatskoj postoji uvijek kada se radi o novom motornom vozilu u smislu čl. 4. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13 ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice