Mišljenja.hr

Kriteriji za određivanje novog ili rabljenog motornog vozila

Datum objave: 11.10.2019., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/19-01/55

Vezano za Vašu predstavku kojom nam se obraćate u zastupanju gosp. M. P. te obzirom da je Vašoj stranci u postupku obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila poreznim rješenjem Carinskog ureda u Koprivnici KLASA: UP/I-410-19/19-19/48653, UR. BROJ: 513-02-3037/8-19-3 od 22. srpnja 2019. utvrđeno kako se radi o rabljenom vozilu, a poreznim rješenjem KLASA: UP/I-410-19/19-19/48653, URBROJ: 513-02-3037/1-19-6 od 26. kolovoza 2019. naloženo plaćanje PDV-a ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati