Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Izračun posebnog poreza na motorna vozila na rabljeni motocikl

Datum objave: 18.09.2018, Klasa: 410-19/118-11/1535, Carinska uprava
Izračun posebnog poreza na motorna vozila za rabljeni motocikl HONDA NTV 600 Deauville 650 iz 1999., 41 kW, 647 ccm, koji je prvi put registriran u Italiji u lipnju 1999. Prema čl. 13. st. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.), posebni porez na motorna vozila iz čl. 5. st. 1. t. 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema obujmu motora u kubičnim centimetrima (cm3) i ovisno o razinama emisija ispušnih plinova. Nadalje, prema st. 3. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza iz st. 1. ovoga članka. Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Narodne novine br. 4/18.) u čl. 3. propisuje da se posebni porez na motorna vozila iz čl. 5. st. 1. t. 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je: PP - posebni porez u kunama; O - obujam motora u kubičnim centimetrima (cm3) prema tablici 4; KO -  koeficijent obujma motora ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice