Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića za tumačenje pojma "ukupni šećer"

Datum objave: 29.06.2020, Klasa: 410-19/20-12/63, Carinska uprava

Tražite pojašnjenje plaća li se posebni porez na bezal­kohola pića na dodane šećere ili na dodane šećere iz voća kao i za tumačenje pojma „ukupni šećer“, a vezano uz Za­kon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13., 121/19. i 22/20.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona smatraju proizvodi navedeni u t. 2. – 3. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno po­sebnim propisima smatraju hranom za posebne prehram­bene potrebe ili dodacima prehrani. Prema čl. 7. st. 2. Zakona, posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. ovoga Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića te prema sadržaju šećera, metil-ksantina i taurina. Slijedom navedenog, za bezalkoholna pića koja sadr­že dodane šećere za izračun posebnog poreza uzimaju se ukupni šećeri (i dodani i prirodni iz voća), a samo ukupni šećer se i deklariraju na pretpakovini ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice