Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima i primitak u naravi za uporabu službenog vozila

Datum objave: 13.04.2017, Klasa: 410-01/16-01/2808, Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika u svezi iskazivanja obveznih elemenata u putnim nalozima. U istom se postavlja pitanje o obvezi popunjavanja podataka o marki i registarskoj oznaci automobila te početnom i završnom stanju brojila - kilometar/sat u putnom nalogu u slučaju kada poslodavac za radnika koji službeno vozilo koristi i u privatne svrhe obračunava primitak u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno ili u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku: Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. U skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom 1. podtočkom b) Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice