Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put

Datum objave: 29.05.2017, Klasa: 410-01/17-01/1121, Porezna uprava

U svezi primljenog upita o tome jeste li bili dužni na zaštićeni račun uplatiti cjelokupni iznos troška na ime službenih putovanja (cestarine i loko vožnja) i jeste li pravilno isplatili iznos naknade po ugovoru o djelu (1.805,00 kuna na zaštićeni račun i ostatak do 2.707,50 kuna na redovni bankovni račun), u nastavku odgovaramo: Poreznim propisima propisano je u kojim slučajevima se za porezne svrhe isplate fizičkim osobama moraju obavljati na njihov račun (žiroračun ili tekući račun). Tako je člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu Zakon) propisano da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način. Člankom 92. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17.) propisano je ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice