Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor i podnošenje Obrasca JOPPD

Datum objave: 17.09.2015, Klasa: 410-01/15-01/2440, Porezna uprava

Primili smo upit odvjetnice A, vezan za mogućnost i način isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Nastavno odgovaramo. S obzirom da porezni propisi ne propisuju odnosno ne reguliraju radne odnose između pojedinih osoba predlažemo da se za tumačenje o vrsti naknade za neiskorišteni godišnji odmor podnositeljica upita obrati nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, no nadalje upućujemo na odredbe poreznih zakona koji reguliraju oporezivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada. Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13. – Odluka USRH, 125/13., 148/13., Odluka USRH-83/14. i 143/14.; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) između ostaloga, smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Dodatno je člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. i 157/14.: dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđeno da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) između ostaloga, smatraju i isplate naknada radnicima odnosno osobama koje ostvaruju po osnovi: godišnjeg i ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice