Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD za službena putovanja plaćenih izravno s računa isplatitelja od 1. siječnja 2015.

Datum objave: 10.10.2014, Klasa: 410-01/14-01/2324, Porezna uprava

Zaprimili smo upit vezan uz provedbu članka 76. stavka 6 i stavka 1. točke 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13. – dalje u tekstu Pravilnik), a koji se odnosi na izvješćivanje o neoporezivim primicima odnosno naknadama troškova za službena putovanja putem Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan __________ (Obrazac JOPPD). U nastavku dajemo slijedeće mišljenje. Člankom 76. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika, između ostaloga, propisano je da su isplatitelji primitaka  na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14.) dužni dostavljati Obrazac JOPPD za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, osim ako ti primici nisu iskazani pojedinačno na izvješću na dan isplate i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu (članak 76.stavak 7. Pravilnika). Primici isplaćeni za ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice