Vezano za vaš upit u svezi tumačenja odredbi Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na izdavanje putnih naloga odnosno prihvatljivosti elektroničnog odobravanja putnih naloga. S obzirom da se porezni obveznik odlučio za elektroničko izdavanje i popunjavanje te vođenje evidencije putnih naloga postavljeno je pitanje: mora li radnik u trenutku polaska na službeni put imati ispisan putni nalog u papirnatom obliku te ukoliko mora da li isti prije realizacije službenog puta mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku: Odredbama čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Člankom 13. st. 2. t. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12.; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je koji se sve primici u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona, ne smatraju oporezivim primicima po ...