Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Članarina turističkim zajednicama za 2019. godinu, Obrazac TZ i Obrazac TZ 1

Datum objave: 11.02.2020, misljenja.hr

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama objavljen je u Narodnim novinama br. 52/19., stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine (link). Do 1. siječnja 2020. godine za 2019. godinu, na snazi je i primjenjuje se stari Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 152/08., 88/10., 110/15. i 121/16.).

Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (dalje: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Visina članarine ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica obveznika, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba kao obveznik bavi, te o stopi na ukupni prihod.
Pravna i fizička osoba može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja propisane djelatnosti

  • Detaljnije za pretplatnike u bazi znanja „Doprinosi i članarine“ ili "Može vas zanimati" niže.

Osnovica za obračun članarine je kako slijedi:

  • pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit - ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu,
  • fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak - ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost,

za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.

Pravnoj i fizičkoj osobi se smanjuje osnovica za obračun članarine i to za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.
Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

Članarina se plaća na području općine, grada, ili Grada Zagreba, u kojem se ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine, grada, ili Grada Zagreba, gdje obavlja djelatnost.

Pravna i fizička osoba trebala je plaćati mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak.

Turistička mjesta se razvrstavaju po svom značenju za turizam u četiri turistička razreda: A, B, C i D., a obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po propisanim stopama.

U Narodnim novinama br. 14/20. objavljen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici  (link), stupio je na snagu 6. veljače 2020. godine. Porezna uprava je dala ​sljedeće pojašnjenje:
Člankom 11. stavkom 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 52/19.) i člankom 9. stavkom 4. navedenog Pravilnika, propisano je da osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni obrazac TZ do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj su obvezne obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.
S obzirom na zakonodavne izmjene koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020., iznimno, samo u 2020. godini, produljuje se rok za podnošenje TZ obrasca, odnosno te osobe vezano za obračun članarine za 2019. godinu podnose obrazac TZ prema tada važećem Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama i to najdulje do kraja veljače ove godine.
Ujedno napominjemo da se stupanjem na snagu novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te nakon stupanja na snagu Pravilnika, za obračun članarine u 2020. godini primjenjuje, za osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obračun i plaćanje članarine prema broju kreveta, te u 2021. i narednim godinama više neće biti potreban ovakav način ispunjavanja TZ obrasca, već u značajno jednostavnijoj formi.
Također napominjemo da pravne i fizičke osobe iz članka 10. i fizičke osobe iz članka 11. stavka 2. Zakona, obračun članarine za 2019. godinu dostavljaju na novom obrascu TZ 1 koji je sastani dio novoga Pravilnika.

Pravne i fizičke osobe iz čl. 10. i čl. 11., st. 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, te fizičke osobe koje sukladno posebnim propisima vode poslovne knjige.

Obveznici uplate članarine turističkim zajednicama na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave.
Članarina turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine odnosno turističkog naselja u kojem je sjedište turističke zajednice:
 

IBAN

Grad/Općina

HR3510010051700327157

BABINA GREDA

HR6810010051700427152

BAKAR

HR9510010051700527158

BALE – VALLE

HR1510010051700627150

BARBAN

HR8010010051700727151

BARILOVIĆ

HR9110010051700827154

BAŠKA

HR4810010051700927159

BAŠKA VODA

HR9210010051701127157

BEDEKOVČINA

HR2810010051701227152

BEDNJA

HR5510010051701327158

BELI MANASTIR

HR5110010051701627154

BELIŠĆE

HR0810010051701727159

BENKOVAC

HR8410010051701827156

BEREK

HR8510010051702027152

BIBINJE

HR7610010051762127156

BILICE

HR1510010051702127158

BILJE

HR3210010051702227150

BIOGRAD NA MORU

HR9710010051702327151

BIZOVAC

HR1110010051702427154

BJELOVAR

HR6510010051702527159

BLATO

HR6610010051702727155

BOL

HR6710010051703027158

BOSILJEVO

HR2010010051703427159

BRDOVEC

HR8010010051707727156

BRELA

HR7010010051703727153

BRINJE

HR5410010051703827157

BROD MORAVICE

HR8710010051703927152

BRODSKI STUPNIK

HR1210010051704027151

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

HR7710010051704227159

BUJE – BUIE

HR5610010051704327156

BUZET

HR1410010051704627157

CERNIK

HR4710010051704727152

CEROVLJE

HR3710010051705027159

CISTA PROVO

HR3810010051705227155

CRES

HR8710010051705327153

CRIKVENICA

HR0710010051705527152

ČABAR

HR3410010051705627158

ČAČINCI

HR9510010051706027155

ČAKOVEC

HR4710010051706127153

ČAVLE

HR0710010051706327208

ČAZMA

HR9110010051706427158

ČEMINAC

HR7610010051706627151

DARDA

HR8710010051706727154

DARUVAR

HR2310010051706927156

DELNICE

HR8810010051707027157

DESINIĆ

HR2410010051707127152

DEŽANOVAC

HR3610010051707427151

DOBRINJ

HR5410010051707927153

DONJA STUBICA

HR1910010051708627153

DONJI MIHOLJAC

HR6910010051709027154

DRAGANIĆ

HR2610010051709127159

DRAŽ

HR6010010051709527157

DRNIŠ

HR0510010051754927154

DUBRAVICA

HR5110010051759827154

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR4010010051709827150

DUBROVNIK

HR0810010051709927151

DUGA RESA

HR7310010051710027152

DUGI RAT

HR3510010051758527157

DUGOPOLJE

HR0310010051710127158

DUGO SELO

HR8510010051710327151

ĐAKOVO

HR5310010051710527159

ĐULOVAC

HR5410010051710727155

ĐURĐEVAC

HR5510010051711027158

ERDUT

HR5410010051761927150

FAŽANA – FASANA

HR8410010051711527156

FERDINANDOVAC

HR9010010051762927154

FUNTANA – FONTANE

HR5810010051711727153

FUŽINE

HR7310010051757127151

GALOVAC

HR4210010051711827157

GARČIN

HR7510010051711927152

GAREŠNICA

HR9710010051712027151

GENERALSKI STOL

HR6510010051712227159

GOLA

HR1810010051712527153

GORNJA STUBICA

HR7910010051712927150

GORNJI KNEGINEC

HR2510010051713027159

GOSPIĆ

HR2610010051713227155

GRAČIŠĆE

HR5910010051713427157

GRADAC

HR5110010051713427204

GRADAC, DRVENIK

HR0710010051713827151

GROŽNJAN – GRISIGNANA

HR1810010051713927154

GRUBIŠNO POLJE

HR7910010051714427158

HERCEGOVAC

HR9610010051714527150

HLEBINE

HR7610010051715027157

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR3910010051715227158

HUM NA SUTLI

HR5610010051715327150

HVAR

HR2410010051715427151

ILOK

HR3510010051715527154

IMOTSKI

HR8910010051715627159

IVANEC

HR9010010051715827155

IVANIĆ GRAD

HR5010010051760927152

JAGODNJAK

HR0810010051759927159

JANJINA

HR8810010051716727157

JASENICE

HR2410010051716827152

JASENOVAC

HR5110010051716927158

JASTREBARSKO

HR5710010051717027154

JELENJE

HR1410010051717127159

JELSA

HR0610010051717127206

JELSA, VRBOSKA

HR9010010051717227156

JOSIPDOL

HR1510010051717327155

KALI

HR9510010051755927156

KALINOVAC

HR6310010051756027157

KALNIK

HR5010010051762327153

KAMANJE

HR4810010051717527157

KANFANAR

HR8110010051717627152

KAPELA

HR2810010051717827150

KARLOBAG

HR9310010051717927151

KARLOVAC

HR7210010051759627150

KAROJBA

HR5010010051718027156

KASTAV

HR7210010051718127155

KAŠTELA

HR4010010051759727151

KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA

HR5310010051718727151

KLANJEC

HR9810010051719227152

KLIS

HR4510010051719427150

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR1310010051719527151

KNEŽEVI VINOGRADI

HR2410010051719627154

KNIN

HR9810010051762227155

KOLAN

HR7810010051719727159

KOMIŽA

HR5710010051719827156

KONAVLE

HR7910010051719927155

KONČANICA

HR9610010051720127154

KOPRIVNICA

HR5410010051720427155

KORČULA

HR4910010051753827158

KOSTRENA

HR6710010051720927150

KRALJEVICA

HR8910010051721127156

KRAPINA

HR1410010051721227155

KRAPINSKE TOPLICE

HR3110010051753327156

KRAŠIĆ

HR4710010051721427157

KRIŽEVCI

HR8010010051721527152

KRK

HR2710010051721727150

KRŠAN

HR8410010051757227154

KUKLJICA

HR3910010051755327152

KUMROVEC

HR7110010051722027155

KUTINA

HR2310010051722127153

KUTJEVO

HR0710010051722227157

LABIN

HR8410010051722527150

LASINJA

HR5210010051722627151

LASTOVO

HR6310010051722727154

LEGRAD

HR2010010051722827159

LEKENIK

HR9610010051722927156

LEPOGLAVA

HR9710010051723127152

LIPIK

HR2710010051723227158

LIPOVLJANI

HR1210010051723427151

LIŠANE OSTROVIČKE

HR2310010051723527154

LIŽNJAN – LISIGNANO

HR5610010051723727156

LOKVE

HR9510010051758727158

LOKVIČIĆI

HR3410010051762427157

LOPAR

HR8510010051724227154

LOVRAN

HR4210010051724327159

LOVREĆ

HR2110010051724427156

LUDBREG

HR3010010051760027158

LUMBARDA

HR9210010051724627153

LUPOGLAV

HR3910010051724927158

MAKARSKA

HR7810010051725227156

MALI LOŠINJ

HR0310010051725327155

MALINSKA – DUBAŠNICA

HR5210010051725427153

MARČANA

HR6910010051725627152

MARIJA BISTRICA

HR6610010051753927150

MARIJA GORICA

HR1610010051725827150

MARINA

HR6010010051726127155

MATULJI

HR9310010051726327157

MEDULIN

HR2910010051726427152

METKOVIĆ

HR4110010051726727151

MILNA

HR5210010051726827154

MLJET

HR6910010051727027153

MOLVE

HR1610010051727327158

MOŠČENIČKA DRAGA

HR3310010051727427150

MOTOVUN – MONTONA

HR9810010051727527151

MRKOPALJ

HR1210010051727627154

MURSKO SREDIŠĆE

HR1010010051761727152

MURTER – KORNATI

HR4510010051727827156

NAŠICE

HR6710010051727927155

NEDELIŠĆE

HR0610010051729527201

NIJEMCI

HR7310010051728127158

NETRETIĆ

HR9010010051728227150

NIN

HR6010010051728227205

NIN, ZATON

HR6910010051728427154

NOVA GRADIŠKA

HR2610010051728527159

NOVA KAPELA

HR2710010051728727155

NOVA RAČA

HR7610010051728827153

NOVALJA

HR7310010051728827207

NOVALJA, STARA NOVALJA

HR6010010051728927157

NOVI MAROF

HR2810010051729027158

NOVI VINODOLSKI

HR1310010051729227151

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR2210010051753727152

NOVIGRAD

HR4510010051729127150

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR2410010051729327154

NOVSKA

HR7910010051729627155

OBROVAC

HR3110010051729727153

OGULIN

HR1510010051758827150

OKRUG

HR5910010051730027155

OMIŠ

HR1110010051730127153

OMIŠALJ

HR9210010051730227157

OPATIJA

HR8410010051730227204

OPATIJA, IČIĆI

HR5510010051730427158

OPRTALJ – PORTOLE

HR4010010051730627151

OPUZEN

HR5110010051730727154

ORAHOVICA

HR0810010051730827159

OREBIĆ

HR8410010051730927156

ORIOVAC

HR8510010051731127152

OROSLAVJE

HR1510010051731227158

OSIJEK

HR3210010051731327150

OTOČAC

HR0210010051753527207

OTOK (Vinkovci)

HR1110010051731527154

OZALJ

HR6510010051731627159

PAG

HR5710010051731627206

PAG, MANDRE

HR4410010051731727156

PAKOŠTANE

HR6610010051731827155

PAKRAC

HR9410010051732027150

PAŠMAN

HR6210010051732127151

PAZIN

HR3010010051732327159

PERUŠIĆ

HR3110010051732527155

PETLOVAC

HR9710010051732827152

PETRINJA

HR3310010051733027154

PIĆAN

HR9810010051758127159

PIROVAC

HR8710010051733127159

PISAROVINA

HR6610010051733227156

PITOMAČA

HR4010010051733427153

PLETERNICA

HR1710010051745527153

PLITVIČKA JEZERA

HR2410010051733527157

PLOČE

HR8410010051733727158

PODBABLJE

HR6910010051733927151

PODGORA

HR4110010051733927364

PODGORA, ŽIVOGOŠĆE

HR7410010051761627157

PODRAVSKE SESVETE

HR4810010051734127155

PODSTRANA

HR1710010051734427152

POLAČA

HR4410010051734527158

POLIČNIK

HR6110010051734627150

POPOVAC

HR2910010051734727151

POPOVAČA

HR4010010051734827154

POREČ – PARENZO

HR9410010051734927159

POSEDARJE

HR5710010051735027153

POSTIRA

HR4110010051757327159

POVLJANA

HR4110010051735127157

POŽEGA

HR7410010051735227152

PREGRADA

HR2110010051735427150

PREKO

HR8810010051735427205

PREKO, UGLJAN

HR8610010051735527151

PRELOG

HR5410010051735727159

PRIMOŠTEN

HR2010010051757427156

PRIVLAKA (Zadar)

HR3610010051708827152

PROLOŽAC

HR3310010051735827156

PUČIŠĆA

HR5510010051735927155

PULA – POLA

HR3410010051736027152

PUNAT

HR4610010051736327151

RAB

HR1410010051736527159

RAKOVICA

HR6410010051736827153

RAŠA

HR4810010051736927157

RAVNA GORA

HR3310010051737127150

RAŽANAC

HR5110010051755627151

RIBNIK

HR1210010051737327154

RIJEKA

HR7710010051758227156

ROGOZNICA

HR6610010051737427159

ROVINJ – ROVIGNO

HR4510010051737527156

ROVIŠĆE

HR6710010051737627155

RUGVICA

HR5910010051759127155

RUNOVIĆI

HR3610010051737927152

SALI

HR7610010051737927208

SALI, BOŽAVA

HR5810010051738027151

SAMOBOR

HR2610010051738227159

SEGET

HR0510010051738327156

SELCA

HR9310010051738727152

SENJ

HR2610010051756227158

SEVERIN

HR4010010051738927150

SINJ

HR8310010051739027159

SIRAČ

HR6210010051739127156

SISAK

HR3610010051739327153

SKRAD

HR2010010051739427157

SKRADIN

HR5310010051739527152

SLATINA

HR8010010051739627158

SLAVONSKI BROD

HR7610010051739927154

SLIVNO

HR7110010051740027154

SLUNJ

HR0710010051740227156

SMOKVICA

HR9510010051740627152

SOLIN

HR1010010051740927151

SPLIT

HR8610010051741127155

STANKOVCI

HR2210010051741327157

STARI GRAD

HR0210010051741627150

STARIGRAD

HR7810010051741827154

STARO PETROVO SELO

HR3510010051741927159

STON

HR1510010051742227152

STUBIČKE TOPLICE

HR4210010051742327158

SUĆURAJ

HR5910010051742427150

SUHOPOLJE

HR2710010051742527151

SUKOŠAN

HR9210010051742727159

SUPETAR

HR1110010051759227153

SUTIVAN

HR1910010051743227150

SVETA NEDJELJA (Labin)

HR3110010051743627156

SVETA NEDELJA (Samobor)

HR7110010051742827156

SVETI FILIP I JAKOV

HR9310010051742927155

SVETI IVAN ZELINA

HR7210010051743027152

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR0210010051743127158

SVETI LOVREĆ

HR7110010051744127150

SVETI MARTIN NA MURI

HR3910010051744227151

SVETI PETAR OREHOVEC

HR8410010051743327151

SVETI PETAR U ŠUMI

HR5210010051743527159

SVETVINČENAT

HR1110010051756427151

ŠANDROVAC

HR5010010051744327154

ŠESTANOVAC

HR0710010051744427159

ŠIBENIK

HR2510010051744427417

ŠIBENIK, GREBAŠTICA

HR1210010051744427360

ŠIBENIK, KRAPANJ-BRODARICA

HR9610010051744427206

ŠIBENIK, ZLARIN

HR8310010051744527156

ŠKABRNJA

HR5710010051744727153

ŠOLTA

HR9610010051745027151

ŠTEFANJE

HR6410010051745227159

ŠTRIGOVA

HR1010010051763127153

TAR – VABRIGA – TORRE – ABREGA

HR4310010051745327156

TINJAN

HR6510010051745427155

TISNO

HR8310010051745427413

TISNO, BETINA

HR3710010051745427368

TISNO, JEZERA

HR4210010051757527155

TKON

HR3410010051745727152

TOPUSKO

HR9410010051762627158

TRIBUNJ

HR2410010051746027159

TRILJ

HR7410010051746327153

TROGIR

HR4710010051760127150

TRPANJ

HR9210010051759327157

TUČEPI

HR2110010051746627158

TUHELJ

HR0610010051746827151

UMAG – UMAGO

HR3410010051747127153

VALPOVO

HR1810010051747227157

VARAŽDIN

HR5110010051747327152

VARAŽDINSKE TOPLICE

HR7810010051747427158

VELA LUKA

HR9510010051747527150

VELIKA

HR8810010051754127156

VELIKA GORICA

HR3110010051747827159

VELIKA PISANICA

HR2210010051756527154

VELIKA TRNOVITICA

HR6710010051748027204

VELIKI GRĐEVAC

HR1110010051748127152

VELIKO TRGOVIŠĆE

HR5510010051748327150

VELIKO TROJSTVO

HR6710010051748727156

VINKOVCI

HR8910010051748827155

VINODOLSKA OPĆINA

HR4110010051748927153

VIR

HR2010010051749027150

VIRJE

HR8510010051749127151

VIROVITICA

HR9610010051749227154

VIS

HR5410010051749527155

VIŠKOVO

HR8710010051749727157

VIŠNJAN – VISIGNANO

HR2310010051749827152

VIŽINADA – VISINADA

HR8310010051750027153

VODICE

HR0310010051750227152

VODNJAN – DIGNANO

HR3010010051750327158

VOJNIĆ

HR8010010051750727159

VRBNIK

HR5910010051750827156

VRBOVEC

HR8110010051750927155

VRBOVSKO

HR8710010051751127158

VRGORAC

HR0710010051751227150

VRHOVINE

HR7210010051751327151

VRLIKA

HR1910010051751627156

VRSAR – ORSERA

HR6710010051762527152

VRSI

HR9010010051751827153

VUKOVAR

HR7410010051751927157

ZABOK

HR4210010051752027158

ZADAR

HR8810010051752027203

ZADAR, SILBA

HR5910010051752127150

ZAGORSKA SELA

HR7510010051713327153

ZAGREB

HR2710010051752227151

ZAGVOZD

HR6210010051754327153

ZAPREŠIĆ

HR7110010051752527156

ZEMUNIK DONJI

HR9310010051752627155

ZLATAR

HR2910010051752827157

ZMIJAVCI

HR7610010051756627159

ZRINSKI TOPOLOVAC

HR8410010051753027151

ŽAKANJE

HR9510010051753127154

ŽMINJ

HR1510010051760227151

ŽUPA DUBROVAČKA

HR5310010051753427155

ŽUPANJA

 

Banke uplaćuju članarinu turističkim zajednicama u korist posebnog računa za uplatu članarine :
 

IBAN

Naziv računa

HR5710010051700028001

Poseban račun članarine turističkim zajednicama

 

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice