Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora dostavio je predstavku porezne obveznice iz dostavnog spiska, u kojoj obveznica navodi da je vlasnica apartmana na otoku Murteru koji je jedina nekretnina u njenom vlasništvu te za koju joj je utvrđen porez na kuće za odmor. U predstavci se nadalje navodi da porezna obveznica ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu, međutim, s obzirom da na otoku Murteru boravi dulje od 183 dana godišnje, smatra da treba biti oslobođena od plaćanja poreza na kuće za odmor. Vezano uz navedeno u nastavku se očitujemo kako slijedi. Prema odredbama članka 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Slijedom navedenog, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njeno povremeno ili sezonsko korištenje. Nekretnina koja vlasniku služi za trajno stanovanje ne smatra se kućom ...