Od odvjetnika "N.N.", primili smo upit koji se odnosi na utvrđivanje primitaka pri zatvaranju samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja. U upitu je navedeno da je do 2006. godine odvjetnik obavljao samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja i po toj je osnovi bio obveznik poreza na dohodak, nakon čega je zbog osnivanja odvjetničkog društva zatvorio samostalnu odvjetničku djelatnost. Pri zatvaranju samostalne odvjetničke djelatnosti u poslovnim su knjigama kao poslovni primici bila iskazana i nenaplaćena potraživanja, između ostalih i potraživanja od kupaca nad kojima je otvoren stečajni postupak. Postavljen je upit ima li obveznik poreza na dohodak pravo na otpis potraživanja i vrijednosno usklađenje duga, na način kako je to propisano propisima o porezu na dobit, jer prema tvrdnjama iz upita takve odgovarajuće odredbe nisu sadržane u propisima o porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo. Člankom 19. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da je dohodak od samostalnih djelatnosti razlika izmedu poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Člankom 20. stavak 3. toga Zakon propisano je da u poslovne primitke ulaze i primici ostvareni od prodaje i izuzimanja stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ...