Sukladno članku 187. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a nastavno na Vaš dopis, dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje koje glasi: »Što ćete poduzeti da banke poštuju Zakon o radu glede obveznog učešća predstavnika radnika u nadzornim odborima. Zar ćete tolerirati situaciju u kojoj neke banke smatraju da za njih ne vrijedi niti jedan drugi propis osim Zakona o bankarna?« Vezano uz navedeno zastupničko pitanje, iznosimo slijedeće: Člankom 30. Zakona o bankama (Narodne novine br. 84/02.) propisana su ograničenja u odnosu na članstvo u nadzornom odboru banke, te je u stavku 2, istoga članka propisano da zaposlenici banke ne mogu biti članovi nadzornog odbora banke. Člankom 166, stavak 1. Zakona o radu (Narodne novine br. 137/04. -- pročišćeni tekst i 68/05.) propisano je da u trgovačkom društvu u kojem je zaposleno više od 200 radnika, kao i u trgovačkom društvu koje je preko 25% u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te u javnim ustanovama, neovisno o broju zaposlenih radnika u tom društvu, odnosno ustanovi, jedan član nadzornog odbora, odnosno drugog odgovarajućeg tijela, mora biti predstavnik radnika, dok je stavkom 2. uređeno da ...