Carinska uprava je objavila obavijest o zastupanju trošarinskih i poreznih obveznika u vezi s uporabom sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (sustava e-Trošarine)   1. OPĆENITO
Trošarinski i porezni obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis (u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu) da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke.
Takva osoba koja je ovlaštena za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika smatra se korisnikom sustava e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.
To znači da se opunomoćenik registrira kao korisnik sustava e-Carine (korištenjem G2B servisa Carinske uprave) i u tu svrhu određuje administratora koji Carinskoj upravi elektronički prijavljuje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca.   2. POSTUPAK OPUNOMOĆIVANJA I RADNJE CARINSKOG UREDA
Obrazac punomoći
Trošarinski i porezni obveznik punomoć može dati sukladno oglednom obrascu iz priloga ovoga dokumenta (koji sadrži uputu za popunjavanje obrasca).
Punomoć se obavezno podnosi carinskom uredu nadležnom za trošarinskog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.