Mišljenja.hr

Zastara prava na utvrđivanje poreznih obveza

Datum objave: 18.03.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/319

U svezi s upitom gosp. M. P. smatra li se da je porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2000. utvrđen u toj ili sljedećoj godini i kada počinje teći zastara prava na utvrđivanje porezne obveze za 2000., u nastavku odgovaramo: Člankom 90., st. 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00.,86/01. i 150/02.) propisano je da pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak