Vašim podneskom od 08. srpnja 2009. godine zatražili ste od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, da u suradnji s Ministarstvom financija iznađe mogućnost oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a pri uvozu granitnih ploča i križa, koju vam daruje tvrtka X, d.o.o, iz Širokog Brijega, BiH, a koja roba će služiti za potrebe izgradnje spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Golubiću kraj Knina.

U svezi ovoga zahtjeva, a koje je navedeno ministarstvo proslijedilo Carinskoj upravi, kao nadležnome tijelu državne uprave za nadzor uvoza i obračun uvoznih davanja, izvješćujemo Vas o sljedećem :

Kada se iz inozemstva besplatno prima neka roba, a namijenjena je za neposredno obavljanje djelatnosti zdravstvenih, kulturnih obrazovnih, socijalnih i sličnih neprofitnih ustanova i organizacija, osnova za primjenu oslobođenja od plaćanja carine je članak 187. st. l. toč. 16. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 45/09.), odnosno članak 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.). Na istu robu, koju besplatno primaju neprofitne organizacije i ustanove, odnosno tijela državne uprave, primjenjuje se i članak 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost radi oslobođenja od plaćanja PDV-a.

No ...