Na zaprimljeni dopis odvjetnika "A", punomoćnika Javne ustanove "B" za očitovanjem o mogućnosti dostave osobnoga identifikacijskog broja za ovršenika "C" radi podnošenja ovršnog prijedloga od 14. lipnja 2012. godine, u nastavku slijedi odgovor. Prema odredbi članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj se definira kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja, koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Obveznici osobnoga identifikacijskog broja su sve pravne i fizičke osobe kojima su temeljem članka 8. istog Zakona dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi. Odredbom članka 5. točka 2. Zakona definirani su korisnici broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka i to: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. U gore navedenom dopisu napominje se da je osobni identifikacijski broj zatražen temeljem odredbe članka 14. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine ...