Vezano za Vašu zamolbu za izuzećem plaćanja poseb­nog poreza na motorna vozila za laka komercijalna vozila Peugeot Rifter, Citroen Berlingo i Ford Connect u verziji „kombinirano putničko-teretno vozilo s kratkim međuo­sovinskim razmakom registrirano za prijevoz 5 putnika s tovarnim prostorom odijeljenim od putničkog fiksnom žičanom pregradom“, obzirom da ispunjavaju sve uvjete iz čl. 4. st. 1. Pravilnika osim duljine teretnog prostora, traži­te izmjenu tog kriterija kako biste se navedenim vozilima mogli ravnopravno uključiti u tržišnu utakmicu. Želimo vam skrenuti pozornost da je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 1/20. od 2. siječnja 2020. i koji je stupio na snagu 3. siječnja 2020. U usporedbi s odredbama Pravilnika o posebnom pore­zu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17. i 2/18.) promije­njen je, između ostalog, članak 4. st. 1. t. 4. Dakle, promijenjen je uvjet najmanje duljine teretnog prostora iz 935 milimetara u 890 milimetara, čijim se is­punjenjem uz ostalih sedam kriterija propisanih čl. 4. st. 1. Pravilnika, dostavna „van“ vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s dva reda sjedala smatraju kombi vozilima, odnosno ...