Zaprimili smo upit u vezi ubrajanja u iznos 230.000,00 kuna davanja u zakup nekretnina koje su predviđene za obavljanje turističke djelatnosti – kampa, a što obavljaju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) u vezi s čime su dostavljeni i primjerci javnih natječaja za davanje u zakup nekretnine. Također postavljeno je i pitanje kako postupiti ako je tijelo za obavljeni najam poslovnog prostora u siječnju izdalo račun u prosincu 2013., a 1. siječnja 2014. upisano je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. U našem odgovoru KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/13-13 od 6. prosinca 2013. (link) navedene su neke od djelatnosti čije se isporuke ubrajaju ili ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan člankom 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH). S tim u vezi navedene su djelatnosti čije se isporuke ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan člankom 90. Zakona o porezu ...