Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije objavljen je u Narodnim novinama br. 77/14., stupa na snagu 27. lipnja 2014.   Ovim se Zakonom uređuje način i postupak donošenja programa, mjera i aktivnosti radi saniranja posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom, određuju se nadležna tijela i rokovi za postupanje te druga pitanja s tim u vezi, a s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, prava vlasništva, zaštite okoliša, prirodnih i gospodarskih dobara, kulturne baštine, kulturne infrastrukture, drugih prava i sloboda te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života i obavljanja gospodarskih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti.   Ovaj Zakon donosi se za razdoblje od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.