Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije objavljen je u Narodnim novinama br. 54/13., stupa na snagu 15. svibnja 2013., osim članaka 1. do 98. i članka 100. stavaka 2. i 3. tog Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.   Ovim se Zakonom uređuje provedba carinskih propisa Europske unije koji državama članicama daju ovlaštenja da nacionalnim zakonodavstvom reguliraju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa čije uređenje nije u nadležnosti Europske unije. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na naplatu carinskog duga na odgovarajući način se primjenjuju na sva javna davanja koja Ministarstvo financija, Carinska uprava prema carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima naplaćuje za robu koja se uvozi ili izvozi. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.