Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima objavljen je u Narodnim novinama br. 157/13., stupa na snagu 1. siječnja 2014.   Ovim se Zakonom uređuje prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog obrasca – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) o primicima, te s njima povezanim obračunanim i uplaćenim javnim davanjima po osiguranicima, povezivanje, razmjena i korištenje podataka između nositelja prikupljanja podataka i drugih javnopravnih tijela. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.