Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta objavljen je u Narodnim novinama br. 16/17., stupa na snagu 1. ožujka 2017. Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, br. 93/14.) i Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine br. 103/14.) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona. Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta, a koje su im dodijeljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koriste ih u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova isteka. Zahtjevi za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.