Kršćanska adventistička crkva, postavila je upit o mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju odredaba čl. 17. st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u slučaju kada na temelju kupoprodajnog ugovora stječu stan - poslovni prostor koje će služiti crkvenim potrebama. Člankom 17. st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine br. 83/02.) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja tih objekata. Člankom 29. st. 1. navedenog Zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz čl. 26. st. 1. navedenog Zakona. Prema čl. 29. st. 2. Zakona, vjerske zajednice koje ne postupe u skladu s odredbom iz st. 1. čl. 29. Zakona ne mogu steći prava koja imaju prema odredbama navedenog i drugih Zakona. Na temelju čl. 12. Zakona o državnoj statistici (Narodne novine br. 52/94.) Državni zavod za statistiku odredio je Klasifikaciju vrsta građevina - KVG za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M ...