Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti objavljen je u Narodnim novinama br. 16/17., stupa na snagu 1. ožujka 2017. Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u svrhu poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koje je uređeno posebnim propisima, osim ako su korisnici novčane naknade sukladno ovom Zakonu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.