Primili smo upit poreznog obveznika odvjetnika I. Ž. u svezi primjene Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke na otpremnine koje poslodavac isplaćuje radnicima. U nastavku dostavljamo odgovor.

Sukladno članku 3. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine br. 94/09.; dalje u tekstu: Zakon) obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj plaća, mirovina i drugih primitaka.

Prema članku 4. stavku 1. Zakona, poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na: 1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak; 2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, 3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak, 4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti. Nadalje, prema članku 4. stavku 2. i stavku 3. Zakona, propisano je da se u smislu toga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju primici iz stavka 1. točke 1. toga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja ...