Tražite tumačenje čl. 13. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 10/13. i 115/16.), u vezi uvećanja koeficijenta obujma motora prema Tablici 4 ovisno o razini emisije ispušnih plinova. Članak 13. st. 1. Zakona uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila iz čl. 5. st. 1. t. 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila, prema izrazu „O x KO“, u kojem „KO“ ima značenje - koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15. Pravilno tumačenje spomenutog uvećanja podrazumijeva uvećanje koeficijenta iz Tablice 4 s dodatnim koeficijentom: 5, 10 ili 15 (ovisno o razini emisije ispušnih plinova), a ne postotno uvećanje, kakvu ste zapravo dvojbu imali. Pojašnjeno na konkretnom primjeru, ovo bi značilo, kako bi se za motocikl s 649 cm3 i razinom emisije ispušnih plinova EURO III, pripadajući koeficijent 7 uvećao za 5 te bi u tom slučaju obračun posebnog poreza za novi motocikl bio ...