Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića objavljen je u Narodnim novinama br. 72/13., stupa na snagu 25. lipnja 2013. osim članaka 1. – 12., članaka 18. – 32. i članka 36. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2013.   Ovim se Zakonom uređuje sustav oporezivanja posebnim porezom kave i bezalkoholnih pića koji se stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj.
Predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske.   U smislu ovoga Zakona kavom se smatraju sljedeći proizvodi:
1. pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22,
2. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11
3. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne oznake KN 2101 12
4. nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90
5. napitci i bezalkoholna pića što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2202.   U smislu ovoga Zakona bezalkoholnim pićima smatraju se slijedeći proizvodi, osim proizvoda koji su sukladno posebnim propisima ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.