Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba objavljen je u Narodnim novinama br. 55/13., stupa na snagu 9. svibnja 2013. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga fizičkih osoba. Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje. Porezni dug čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno.   Ovaj se Zakon primjenjuje isključivo na naplatu poreznog duga fizičkih osoba, tj. fizičkih osoba koje ne sudjeluju u prometu roba i usluga na tržištu te fizičkih osoba koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Iznimno ovaj se Zakon primjenjuje i na naplatu poreznog duga fizičkih osoba u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva koje obavljaju registriranu djelatnost ili su obvezno osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.