Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama objavljen je u Narodnim novinama br. 121/16., stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08., 88/10. i 110/15.) Članak 9. mijenja se i glasi:
»Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:   A B C D Prva skupina 0,16150 0,14858 0,12920 0,11628 Druga skupina 0,12920 0,11628 0,09690 0,08398 Treća skupina 0,09690 0,08398 0,06460 0,05168 Članak 10. mijenja se i glasi:
»Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:   A B C D Prva skupina 0,03230 0,03097 0,02774 0,02584 Druga skupina 0,02584 0,02451 0,02261 0,02128 Treća skupina 0,01938 0,01805 0,01615 0,01482 Četvrta skupina 0,01292 0,00836 0,00646 0,00646   ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.