Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala objavljen je u Narodnim novinama br. 159/13., stupa na snagu 1. siječnja 2014., osim odredbi članka 77. koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.