Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala objavljen je u Narodnim novinama br. 54/13., stupa na snagu 15. svibnja 2013., osim članka 2., članka 3., članka 4., članka 8., članka 9., članka 10., članka 11., članka 15., članka 16., članka 17., članka 18., članka 19., članka 22., članka 23., članka 25., članka 26., članka 33. i članka 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.