Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama objavljen je u Narodnim novinama br. 54/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.