Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen je u Narodnim novinama 73/13., stupa na snagu 26. lipnja 2013., osim članaka 13. do 25. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.