Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti objavljen je u Narodnim novinama br. 153., stupa na snagu 1. siječnja 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.